Nacházíte se na: Theofil

Theofil - více než křesťanský obchod

Novinky v e-shopu

 

Revue Theofil

Ať tě střeží na všech tvých cestách

sv. Bernard z Clairvaux, 2.10. 2023
Víra v anděly strážné patří ke křesťanství od samého počátku, proto není nic divného, když středověký cisterciácký světec a mystik Bernard z Clairvaux (+1152) vyzývá křesťany k osobnímu vztahu s nimi, neboť tito andělé jsou Bohem posláni pro naši pomoc na cestě k věčné spáse.

Přečteno 60xcelý článek

Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství

sv. Jan Pavel II., 25.9. 2023
Manželské pouto je zcela výlučným svazkem, ve kterém se tak intimně spojují muž a žena, až počínají nový život. A tato výjimečnost mezilidské lásky je Bohem povýšena a umocněna až na svátost neboli na účast člověka na lásce Boží, jakou nás Bůh miluje a jakou vůči nám projevil, když se stal člověkem, zemřel na kříži pro naše vykoupení a svým vzkříšením nám otevřel cestu do nebe a ke vzkříšení těla, v jednotě s jeho vzkříšeným tělem. Manželství se tak stává ikonou této lásky Boha, nad kterou není, což ve svém díle často popisuje i svatý papež Jan Pavel II. (+2005).

Přečteno 62xcelý článek

Ježíšovy rány zjevují jeho osobu

Lukáš Drexler, 22.9. 2023
Ježíšovy smrtelné rány, zachované i po přemožení smrti, tj. po vzkříšení, nejsou nahodilou událostí nebo snad nějakým nedostatkem, ale jsou neopominutelnou součástí Božího Zjevení, ve kterém Bůh v Ježíši Kristu zjevuje sám sebe světu. I tyto rány tak artikulují Boží sdělení nám lidem, pro naše dobro a pro naši spásu, abychom především poznali Toho, kterému toto naše dobro a naše spása leží na srdci, na trvale probodeném srdci.

Přečteno 106xcelý článek

Rozšířit své srdce přívalu milosti

sv. Jana Františka de Chantal, 21.9. 2023
Modlitba je především náležitým rozhovorem s Bohem, jak píše sv. Jana Františka de Chantal (+1641), blízká spolupracovnice sv. Františka Saleského (+1622), který má postupně sestupovat až do srdce a dávat v něm prostor Božímu jednání.

Přečteno 76xcelý článek

Především se oddej četbě Božích Písem!

Origenes, 19.9. 2023
Niterné, osobní spojení s Bohem zajišťují nejen svátosti, které on ustanovil, ale i jeho slovo, zaznamenané v Písmu. Právě proto již první křesťané tíhli k rozjímání Písma, takže se stalo jak pramenem jejich duchovnosti, tak zdrojem teologie církevních otců. Proto mnozí z nich opakovaně vyzývali k četbě Písma, podobně jako proslulý starokřesťanský teolog Origenes (+253) v následujícím úryvku z jeho dopisu maloasijskému biskupovi Řehořovi Divotvůrci (+270).

Přečteno 72xcelý článek

Aktuální informace

Stav e-obchodu Theofil

30.7.2011 - E-obchod Theofil není v současnosti provozován.

Starší zprávy

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet