Nacházíte se na: Theofil

Theofil - více než křesťanský obchod

Birkaç kişi sevdikleriyle bağlantıda kalmak için WhatsApp'ı kullanmaya başlarken, bazı saldırganlar kullanıcı hesaplarına kolayca erişmek için kullanımındaki artıştan yararlanıyor https://casuswhatsapp.com/whatsapp-hack/. Saldırganların WhatsApp hesaplarını ele geçirmek için kullandığı işlem "sosyal bilgisayar korsanlığı" olarak bilinir ve hesabınızda WhatsApp'ı etkinleştirmek için bir SMS mesajıyla aldığınız altı basamaklı güvenlik doğrulama kodunu gerektirir.

Novinky v e-shopu

 

Revue Theofil

Kristus je Hlavou Těla Církve

sv. Tomáš Akvinský, 26.1. 2021
Ukázka výkladu textu Písma svatého z pera sv. Tomáše Akvinského (+1274), tentokrát k pasáži z Listu Koloským, týkající se vztahu Krista-Hlavy a Církve-Těla a dále toho, proč je Kristus Počátkem, Prvorozeným z mrtvých a příbytkem plnosti milostí.

Přečteno 32xcelý článek

Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?

sv. Jan Pavel II., 19.1. 2021
Byla Kristova volba vyvolit si za apoštoly pouze muže jen dobovým konstruktem, nebo k tomu měl Kristus hlubší důvody, jimiž nám chtěl - podobně jako jakýmkoliv svým slovem nebo gestem - coby vtělený a zjevující se Bůh říci něco podstatného? K tomu se vyslovuje ve své encyklice věnované důstojnosti ženy svatý papež Jan Pavel II. (+2005), ze které přinášíme k tomuto tématu stěžejní úryvek.

Přečteno 69xcelý článek

List Theodorovi o lítosti

sv. Antonín Veliký, 17.1. 2021
Krátký dopis sv. Antonína Poustevníka (+356), jimž povzbuzuje své duchovní syny, že kaje-li se člověk ze svých upadnutí do hříchu, Bůh mu jistojistě slitovně a milosrdně odpouští.

Přečteno 64xcelý článek

Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze

Ewa Wipszycka, 16.1. 2021
Sv. Antonín Veliký (+356) je považován za otce mnišského, poustevnického způsobu života. Široce známým je jeho životopis z pera sv. Atanáše Alexandrijského (+373) nebo sbírky Antonínových výroků v tzv. Apofthegmatech. Méně už jsou známy jeho dopisy, z nichž vysvítají prvky jeho nauky, např. důvod pro mnišskou askezi, která je pro Antonína pomocnicí k návratu člověka do prvotního stavu před pádem, tj. k poddajnosti srdce - a tudíž i těla - Duchu.

Přečteno 66xcelý článek

Holubice nového stvoření

Lukáš Drexler, 10.1. 2021
Duch Boží se vznášel nad vodami, než začal den první, den nového stvoření...

Přečteno 68xcelý článek

Aktuální informace

Stav e-obchodu Theofil

30.7.2011 - E-obchod Theofil není v současnosti provozován.

Starší zprávy

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet