Nacházíte se na: Theofil

Theofil - více než křesťanský obchod

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

Novinky v e-shopu

 

Revue Theofil

Kenotické bytí Ducha Svatého

John Meyendorff, 20.5. 2023
Duch Svatý je "neznámý Bůh": tvář Syna jsme viděli, neboť se stal člověkem, tvář Otce jsme rovněž viděli, protože "kdo vidí Syna, vidí Otce" (srov. J 14,9). Ale kdo viděl tvář Ducha Svatého? Ten až do dne zjevení plné Boží slávy působí ve skrytosti své osoby, ale v moci svého působení, a jeho tvář spatříme tváří v tváře, až "poznáme plně" (1Kor 13,12), tzn. až Bůh "odhrne oponu" dokořán a vylije Boží království na "každé tělo". Tehdy budeme nazírat tváře všech tří osob jediného Boha, včetně tváře Ducha Svatého. Nyní je však až do Druhého příchodu Pána Ježíše Duch Svatý "kenotický", jak píše významný pravoslavný teolog John Meyendorff (+1992).

Přečteno 58xcelý článek

SVATODUŠNÍ INSPIRACE nejen k slavnosti Seslání Ducha Svatého

19.5. 2023
Nejen k příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají Božské osoby Ducha Svatého a jejího působení. Vždyť život křesťana by měl být permanentně "letniční". Mezi autory těchto tematických textů lze najít taková jména jako Basil Veliký, Brigita Švédská, Tomáš Akvinský, Marie Magdaléna de'Pazzi, Jan Maria Vianney, Miriam z Abelínu, Marta Robinová a mnohá další.

Přečteno 6573xcelý článek

Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí

Gabriele Amorth, 3.5. 2023
Nedávno zesnulý italský exorcista Gabriele Amorth (+2016) byl svědkem moci, kterou Ježíš Kristus daroval své Církvi, totiž "vyhánět všechny démony" (Lk 9,1), jak sám Ježíš činil za svého pozemského života. Silnou pomocnicí v tomto díle osvobozování člověka od nečistých duchů je také osoba Matky Boží Panny Marie, jak o tom svědčí sami exorcisté, včetně právě Gabriela Amortha. Pokud totiž Bůh svěřil Marii svého Syna, svěřil jí tím i moc "rozdrtit hadovi hlavu", jak to Bůh předpověděl již v knize Genesis (srov. Gen 3,15) a jak to opakovaně poznávají exorcisté při vymítání zlého ducha.

Přečteno 144xcelý článek

Syn jí nemůže odepřít nic

bl. Jan van Ruysbroeck, 1.5. 2023
Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) je příkladem toho, že člověk hluboké kontemplace je i člověkem hluboké úcty k Panně Marii, Matce Boží. Mariina kontemplace totiž znamenala vtělení Boží, které uvedlo Boha do hlubin člověka a člověka do hlubin Boha. A Maria tuto svoji zkušenost sdílí s těmi, kteří touží po tomtéž, aby Bůh dosáhl jejich nejvnitřnějších hlubin a oni aby dosáhli nejvnitřnějších hlubin Boha, podobně jako ona. Pak není nic divného, když člověk hluboké modlitby je i člověkem hlubokého přátelství s ní a úcty k ní, až synovské, neboť vtělením Boha se i učedník Pána stal synem Mariiným v Synu Božím a skrze něj.

Přečteno 88xcelý článek

MARIÁNSKÉ INSPIRACE

30.4. 2023
V následujícím výběru předkládáme nabídku textů, jež byly dosud publikovány v Revue Theofil k osobě Matky Boží Panny Marie, a to z různých úhlů: věroučného, spirituálního, patristického, liturgického atp. - k promýšlení, k rozjímání, k modlitbě... Panna Maria totiž bude pro své spojení s Pánem jednou z našich nekončících radostí v nebi.

Přečteno 2322xcelý článek

Aktuální informace

Stav e-obchodu Theofil

30.7.2011 - E-obchod Theofil není v současnosti provozován.

Starší zprávy

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet