Nacházíte se na: Theofil > Early Modern Humans from Předmostí

Early Modern Humans from Předmostí

Early Modern Humans from Předmostí

Objednávkové číslo: ACA978-80-200-1586-0

Běžná cena: 807,00 Kč
Naše cena: 726,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Kolektiv

Vydavatelství: Academia

Základní informace:
Cílem publikace je zpřístupnit odborné veřejnosti a jiným zájemcům dokumentaci kosterních pozůstatků významných nálezů fosilního člověka z Předmostí na Moravě. Po ztrátě většiny originálů během 2. světové války zůstávají deník hlavního objevitele K. J. Mašky a znovunalezená fotodokumentace doprovázející antropologickou monografii prof. J. Matiegky jedinými přímými zdroji informací o této významné středoevropské svrchněpaleolitické lokalitě. Kromě faksimile části deníku s poznámkami o okolnostech nálezu lidských pozůstatků a reprodukce všech dochovaných skleněných fotografických desek obsahuje textová část publikace i novou rekonstrukci a interpretaci funerálního celku a některé nové pohledy na biologické charakteristiky kosterních pozůstatků lidí z Předmostí. Důraz je kladen na možnosti využití fotografií jako zdroje nových informací, tj. použitelnost obrazové dokumentace ke kraniometrické analýze, geometrické morfometrii nebo při odečtu frekvence výskytu některých morfologických diskrétních znaků kraniálního skeletu. Publikace zhodnocuje význam fosilií z Předmostí v kontextu současných poznatků paleoantropologie.

Rok vydání: 2008
Počet stran: 400
Formát: 28,5x24,5 cm, váz.

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet