Nacházíte se na: Theofil > Katedrála moudrého písaře

Katedrála moudrého písaře

Katedrála moudrého písaře

Objednávkové číslo: KN101159

Naše cena: 284,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Tommaso Mastrandrea, Giacomo Peregro

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství

Základní informace:
Biblické příběhy pro malé i větší děti. Matěj a Veronika odmalička rádi poslouchali vyprávění svého dědečka Tomáše. Nejvíce si oblíbili příběh o moudrém písaři, mnichu, který vyzdobil okna jedné katedrály. Děti jednoho dne tajemným způsobem vstoupí do jeho příběhu a prožijí s ním nádherné dobrodružství. Moudrý mnich vypráví dětem s pomocí vitráží nejznámější příběhy Starého i Nového zákona. Jejich společné putování vede od stvoření světa až k nebeskému Jeruzalému na konci času. Na obrázcích je zachycena biblická zpráva o tom, jak Bůh stvořil svět, jak Noe postavil archu, jak si Hospodin povolával své služebníky Abraháma, Mojžíše, Davida, Šalomouna, Eliáše. Nakreslil i příběh židovské dívky Marie, narození jejího syna Ježíše, jeho život a mocné skutky, které vykonal. Mnich zobrazil Ježíšovu smrt na kříži i to, jak vstal z hrobu, ukázal se apoštolům a daroval jim Ducha svatého. Kniha je určena především dětem od 5 do 11 let a jejich rodičům. V každé kapitole najdeme shrnutí hlavního poselství biblického příběhu, srozumitelné vysvětlení méně známých pojmů a odpověď na jednu otázku související s příběhem. Je vhodnou pomůckou také pro katechety do hodin náboženství, pro ty, kdo připravují nedělní dětské mše, pro společenství maminek, vedoucí nedělních škol, tematicky laděných dětských táborů a jiné zájemce.

Rok vydání: 2006
Počet stran: 123
Formát: váz.

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet