Nacházíte se na: Theofil > Kněžská spiritualita

Kněžská spiritualita

Kněžská spiritualita

Objednávkové číslo: KN101357

Naše cena: 129,00 Kč

Omlouváme se, ale zboží není skladem.

 

Autor: Hans Urs von Balthasar

Vydavatelství: Karmelitánské nakladatelství

Základní informace:
Úvahy nad kněžským povoláním

Vydáno:2010
Formát:brož.,88 stran

Anotace

Na čem by měl stát život dnešních kněží? A co je podstatou kněžského poslání? Chceme-li znát odpověď na tyto otázky, je třeba se vrátit až k apoštolům, k jejich povolání samotným Kristem a k putování s ním po Galileji a Judsku. Apoštolové přijímají od Krista počátek nového života, a tím i účast na jeho kněžství. Život a poslání dnešních kněží je pokračováním nejen v poslání prvních apoštolů, ale především v poslání samotného Ježíše. Osoba Ježíše Krista je základem, srdcem i normou kněžské spirituality.
Hans Urs von Balthasar svým všestranným dílem ovlivnil široký proud katolické teologie 20. století, včetně Pavla VI., papeže Jana Pavla II. i Benedikta XVI. V této studii se mimo jiné zabývá různým pojetím kněžství i jedinečností kněžství novozákonního, ústředním místem modlitby v životě kněze, biskupa a církevní obce nebo posláním Panny Marie v církvi. Myšlenkově hutné texty přecházejí v autorovu osobní meditaci nad daným tématem. Najdeme tu solidní odpovědi na otázky, které si klademe (nejen) v souvislosti se současným nedostatkem kněžských povolání.
Úvod k českému vydání napsal Vojtěch Brož. 

O autorovi

Hans Urs von Balthasar (1905-1988)
Švýcarský katolický kněz a teolog, jedna z prorockých osobností církve 20. století. V letech 1923-1928 studoval germanistiku a filosofii v Curychu, Berlíně a ve Vídni. V říjnu 1929 vstoupil do jezuitského noviciátu. Vysvěcen na kněze byl v Mnichově roku 1936. V prosinci 1944 založil s konvertitkou Adriennou von Speyr sekulární institut Janovo společenství. Stál i u zrodu nakladatelství Johannes Verlag, v němž vyšla většina jeho spisů. V roce 1950 odchází z Tovaryšstva Ježíšova a věnuje se naplno teologii a nakladatelské činnosti. Po 2. vatikánském koncilu založil spolu se svými přáteli a žáky, mezi nimiž byl i J. Ratzinger, mezinárodní katolickou revue Communio. Na sklonku života přijal od papeže Jana Pavla II. své jmenování kardinálem, dva dny před převzetím kardinálské hodnosti však umírá.
Nejznámější z jeho rozsáhlého díla je trilogie Herrlichkeit (Sláva, 7 sv.) - Theodramatik (Teodramatika, 5 sv.) - Theologik (Teologika, 3 sv.). Česky mu vyšly pouze drobnější studie: Cesty k ujasnění (Brno, 1998), Pravda je symfonická (Praha, 1998), Síla křesťanské naděje (Olomouc, 1995), v KNA Křesťansky meditovat (2001) a růžencová rozjímání Trojitý věnec (1995).

 

 

 

Revue

E-obchod

Důležité informace

Můj účet